Begravning Piteå

I Hoppets kapell torsdagen den 15 augusti för Sune Forsberg. Förrättare var Jan Lundqvist.

I Johannes Döparens kapell torsdagen den 15 augusti för Eina Grahn, Piteå. Präst var Mats Björk.

I Hoppets kapell torsdagen den 15 augusti för Eva Wikström, Piteå. Präst var Ola Marklund.

I Hoppets kapell fredagen den 16 augusti för Torbjörn Sandberg, Gammelstad. Präst var Helén Johansson.

I Piteå Kyrka fredagen den 16 augusti för Stina Hägglöf, Umeå. Präst var Helén Johansson.

I Johannes Döparens kapell fredagen den 16 augusti för Mary Holmlund, Roknäs. Präst var Lars Dahlbäck.