Norrfjärden

I Norrfjärdens kyrka torsdagen den 1 augusti för Ingerda Alida Andersson, Norrfjärden. Präst var Kaarlo Kult.

I Norrfjärdens kyrka fredagen den 2 augusti för Lisbet Irene Häggbom, Rosvik. Präst var Kaarlo Kult.