Kollisionen föranledde inga personskador.

Däremot avvek bussföraren med sitt ekipage utan att ge sig till känna eller nedteckna någon skaderapport.

Polisen kallades till platsen men enligt uppgift har varken bussen eller dess förare gått att lokalisera. Polispatrullen har upprättat en anmälan om olovligt avvikande från trafikolycksplats.