Mannen, som vid det aktuella tillfället ska ha varit mycket upprörd, anklagades för att ha backat in i kvinnans bil som stod parkerad utanför hennes bostad. Mannen har dock uppgett att han inte märkt att han backat in i hennes bil eftersom han var så arg. Därmed kan inte tingsrätten fastställa att mannen hade uppsåt att backa in i hennes bil. Han frikänns därför. Fortkörningen och rattfyllan däremot har mannen erkänt och det straff han får är villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst.