Religion En präst får lämna sitt arbete vid en församling i Stockholms stift efter att ha tittat på porr vid två olika konfirmandläger. Vid båda tillfällena ska konfirmander ha sett och filmat vad prästen har tittat på, enligt församlingens kyrkoherde.

Det förtroende som en präst bör ha är förbrukat, både gentemot föräldrar och gentemot ungdomar.

Mannen är därmed olämplig att fortsätta sitt arbete som präst och med ungdomar, anser församlingen.

Avslutet har skett i samverkan med facket, prästen själv och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, säger kyrkoherden.

Huruvida mannen kan fortsätta att jobba som präst över huvud taget beslutas av domkapitlet.