En av förarna som åkte fast på Sundsgatan vägrade emellertid att godta att hen kört för fort, och nekade till att betala böter för fortkörning. Ärendet fördes därför vidare till åklagare.

Utöver det avslöjades ytterligare två fortkörare, en på Sundsgatan och en på Hamngatan, som därför blev bötfällda.

Under tiden 19–25 augusti genomför polisen en nationell trafikvecka. Fokus är trygghet och hastighet i tätbebyggda områden, speciellt utanför skolor och förskolor. Polisen har under veckan gjort fler kontroller en vanligt med anledning av skolstarten. Det anses allra viktigast att hålla hastigheten vid skolor skolor och förskolor eftersom många oskyddade trafikanter finns där.